top of page
Logo Mijnstadstuin _geen witte vierkante

Momenteel ondersteunt Stichting Regeneration het bijzondere regeneratieve project MijnStadstuin.

MijnStadstuin is een Ecologisch Innovatielab voor Stadslandbouw. Vier hectare ‘doe-het-zelf voedselvoorzienings land’ in het permanente stadslandbouw-gebied Tuinen van West in Amsterdam. Hier wordt gewerkt aan het realiseren van een plek waar gezonde groenten en fruit worden geproduceerd op Amsterdamse bodem, waar ideeën over de voedseltransitie tot wasdom komen, en waar kennis wordt uitgewisseld over eten en regeneratieve voedselproductie. 

Moestuinen
Door het verhuren van moestuinen aan particulieren, al dan niet met de inzet van de Tuinbutlers, faciliteert MijnStadstuin kennis over het produceren van duurzaam voedsel voor de inwoners van Amsterdam en omstreken. Het biedt hen de kans om hun eigen ecologisch verantwoorde en lokale groenten en fruit te verbouwen. 
Ondernemers
Ook biedt MijnStadstuin een kleurrijke groep startende ondernemers de ruimte om gezamenlijk te werken aan alternatieven voor het bestaande landbouwsysteem. Door middel van; lidmaatschappen, het verwerken van reststromen, het stimuleren van korte ketens, het vergroten van de biodiversiteit en het eigenhandig verwaarden van producten creëren zij  innovatieve business modellen werken zij aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Samen vormen deze ondernemers het hart van MijnStadstuin. 
Eigen Projecten
MijnStadstuin ontplooit ook een aantal regeneratieve projecten op eigen initiatief. Er is een voedselbos van ruim 6000m2, er wordt samen met de ondernemersvereniging compost gemaakt van groen-’afval’ uit de buurt, er wordt samen met bierbrouwer Oedipus hop verbouwd en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een outdoor-aquaponics systeem. 

 

Hop

Samen met bierbrouwer Oedipus Brewing verbouwen we een groot aantal soorten hop die zij vervolgens gebruiken om bier van te maken. Voor hen leuk omdat ze veel leren van het proces van planten, groeien, oogsten en verwerken en voor ons leuk omdat we graag met deze biertjes proosten na een dag hard werken in de moestuinen. 

Compost

Om alles op MijnStadstuin goed te laten groeien kiezen wij het liefst voor compost. Een prachtig natuurlijk product dat bovendien perfect past bij de regeneratieve principes die MijnStadstuin aanhangt. Samen met de ondernemersvereniging Tuinen van West zijn wij daarom begonnen met het verwaarden van lokaal groen-’afval’ tot zeer vruchtbare compost. Onze compost is:

  • Lokaal, we werken uitsluitend met groen uit de buurt.

  • Verbeterd de kwaliteit van de Grond, door de vele microben en insecten die erop afkomen.

  • Goed voor de Biodiversiteit, doordat we werken met compost in plaats van kunstmest.

  • Circulair, groen-’afval’ wordt hoogwaardige compost.

  • Beter voor de Waterhuishouding, doordat het gezonde grond creëert die water op kan slaan

  • CO2 vastleggend, doordat compost zorgt voor een grond met levende ecosystemen en micro-organismen kan deze overtollige CO2 opslaan en vastleggen.
     

Voedselbos

Het voedselbos past goed bij de regeneratieve principes die wij hanteren op MijnStadstuin. Door de grote variëteit aan bomen, planten en gewassen is het mogelijk om meer water vast te houden en op te slaan dan bij gangbare landbouw, het trekt daarnaast een grote verscheidenheid aan dieren en insecten aan, en past zeer goed bij het dieet van de toekomst met veel eiwithoudende gewassen en veel noten en fruit, ook herstelt een voedselbos de aarde waarop deze is aangeplant doordat het een levend ecosysteem stimuleert en ruimte creeert voor micro-organismen om zich te vestigen, daarnaast heeft het op den duur een grotere en voedzamere opbrengst dan gangbare landbouw. 

 

In 2016 is er begonnen met de aanleg van een voedselbos van 6.000 m2. In ons voedselbos zijn meer dan 160 verschillende varieteiten aan bomen en gewassen. 

Communitygebouw

Centrale plek om kennis uit te wisselen wordt het Center of Excellence for Regenerative Farming / Communitygebouw.   Hier kunnen mensen samenkomen om ervaringen en kennis te delen over alles dat met voedsel te maken heeft. Van een opleiding regeneratief boeren tot workshops over het inmaken van groenten en van cursussen over permacultuur tot een lezingenserie over het maken van compost. 

 

Het gebouw wordt gebouwd volgens de principes van natuurlijk bouwen. Met een basis van hout en leem. Samen met het team dat hier al veel ervaring mee heeft is er de ambitie om een toonaangevend gebouw neer te zetten dat anderen kan inspireren om ook te bouwen met natuurlijke materialen.  

 

Onderdeel van het gebouw zijn een keuken, een kantine voor moestuiniers en pachters, een grote zaal voor lezingen en een aantal ruimtes die gehuurd kunnen worden door organisaties die ook streven naar een duurzaam landbouwsysteem. 

 
bottom of page