top of page

Foto: Jakob Kaptein

Regeneration-staand-kleurenwit_v02.png

Regeneratieve Landbouw

Samen maken we het mogelijk

Wij willen de implementatie van regeneratieve landbouw in Nederland versnellen en kennis hierover delen. We doen dit door ondersteuning van initiatieven, gesteund door fondsenwerving.

6438181_wit.png
Definitie

Definitie

Regeneratieve landbouw is een verzamelterm voor een manier van voedsel produceren die niet tegen maar vóór de natuur werkt. Het wordt ook wel natuur-inclusieve landbouw, herstellende landbouw of agro-ecologie genoemd.
 
De  kern is dat het herstellen van de natuurlijke balans het uitgangspunt is, waarbij het vergroten van de biodiversiteit en bodemrijkheid belangrijke principes vormen.
Regeneratieve Landbouw is gebaseerd op wetenschappelijk en toegepast onderzoek door wereldwijde gemeenschappen van biologische (dynamische) landbouw, ecologie en natuurinclusieve voedselproductie en -bossen. 

 

Onze missie

In wat voor wereld willen we leven?

 

Zolang we roofbouw plegen op de aarde zijn de vooruitzichten voor onze kinderen en kleinkinderen verre van gunstig. De natuurlijke balans op aarde is de afgelopen decennia steeds meer verstoord en klimaatverandering en ecologische uitputting zijn tekenen aan de wand dat het huidige systeem onhoudbaar is.

Willen we minder roofbouw plegen of willen we het radicaal anders doen en  juist werken aan herstel? 
 

De crisis die in gang is gezet door het coronavirus en waar we nu middenin zitten laat ons pijnlijk de keerzijde van een geglobaliseerde wereld zien. De roep naar weerbare lokale economieën neemt dan ook toe. Korte voedselketens die bovendien zorgen voor herstel van de bodem en vergroting van biodiversiteit spelen daar een centrale rol in. Juist in deze tijd kunnen en moeten we daar aan werken.​

Onze missie

Wat we doen

Stichting Regeneration richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van plekken waar met vernieuwende manieren van landbouw wordt gewerkt, om zo een natuur herstellend effect te hebben op de omgeving.

Stichting Regeneration heeft als doel om een sleutelrol te spelen bij plekken en projecten die vanuit een regeneratieve invalshoek bijdragen of bij gaan dragen aan de maatschappij. Dit doen we door middel van het aantrekken van funding voor het direct helpen van beginnende boeren, het financieel ondersteunen van grondaankoop en het bieden van bedrijfsondersteuning.  

Daarnaast verschaffen we informatie over wat regeneratieve landbouw is door onze opgedane, groeiende kennis via de website en tijdens bijeenkomsten te delen. 

Op de projecten die wij ondersteunen is sprake van een groei in biodiversiteit en bodemleven en wordt een bijdrage geleverd aan de voeding van de mens, bijvoorbeeld door zelfvoorzienende tuinen (moestuinen) of projecten die voedsel produceren voor klanten.


We ondersteunen initiatieven die regeneratief zijn van aard, maar vaak in de zakelijke zin nog niet duurzaam (kunnen)opereren.


We ondersteunen op lange termijn projecten die regeneratief denken toepassen in andere industrieën dan landbouw - ten doel hebben de negatieve balans tussen aarde en productie te verminderen of om te draaien.


We geven mensen die bij willen dragen aan de huidige problematiek rondom verlies van biodiversiteit en biotische stress de kans om iets te doen. Hiermee sluiten we aan bij de behoeften om elkaar op te zoeken in tijden van verandering en ziet men dat ze er niet alleen voor staan. 

Alle projecten en initiatieven die door de stichting worden ondersteunt onderscheiden zich door hun regeneratieve aanpak en dienen op den duur financieel duurzaam te zijn.

Wat we doen

Huidige Projecten

Momenteel ondersteunt Stichting Regeneration het bijzondere regeneratieve project MijnStadstuin. 

 

MijnStadstuin is een Ecologisch Innovatielab voor Stadslandbouw. Vier hectare ‘doe-het-zelf voedselvoorzienings land’ in het permanente stadslandbouw-gebied Tuinen van West in Amsterdam. Hier wordt gewerkt aan het realiseren van een plek waar gezonde groenten en fruit worden geproduceerd op Amsterdamse bodem, waar ideeën over de voedseltransitie tot wasdom komen, en waar kennis wordt uitgewisseld over eten en regeneratieve voedselproductie. Kijk hier als je meer wilt weten over MijnStadstuin.  

MST in 2013 20130821_030.JPG
DSC_0180.jpg
Foto3.jpg

Toekomstige Projecten

Voor de toekomst is de stichting zich aan het oriënteren op een drietal richtingen:

  1. Het ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten als MijnStadstuin (Ecologische Innovatielab  voor Stadslandbouw) op andere locaties in Nederland. 

  2. Het faciliteren van de opschaling van de activiteiten van agri,- food-ondernemers die hebben bewezen dat hun business model duurzaam is. (zoals op de ecologische innovatielabs) 

  3. Het ondersteunen en begeleiden van gangbare agri,- food-ondernemers die de transitie willen aangaan naar regeneratieve landbouw en voedselproductie.

Wie we zijn

Wie zijn wij

Stichting Regeneration is opgericht en vormgegeven door een groep professionals die zich rond de middenfase van hun carrière bevinden. Met hun bijdrage aan de stichting vonden ze een manier om daadwerkelijk onderdeel te worden van een wezenlijke maatschappelijk verandering.

 

jaron%2520reisman_edited_edited_edited.png

Jaron Reisman

Voorzitter


Jaron (1982) werkt als Trainer en Coach bij Phoenix Opleidingen. Met ervaring in e-business, alternatief onderwijs en circulaire bouw -en stadslandbouw, brengt Jaron een mix van ondernemerschap, menselijkheid en idealisme aan tafel. Willen we een duurzamere maatschappij? Dan moeten we die ook zelf belichamen. Hij ziet zijn bijdrage aan Stichting Regeneration als een vorm van sparen voor de toekomst van zijn nageslacht. Precies vanuit die gedachte hoopt hij ook mensen te kunnen enthousiasmeren om bij te dragen aan de doelen we ons hebben gesteld.

Photo Wanda Tribes_edited.png

Wanda van Kampen

Penningmeester

Wanda (1986) werkt bij een Start-Up-accelerator in Kenia. Duurzaamheid, bijdragen aan de behoeftes van mensen nu en in de toekomst via lokale, regeneratieve praktijken is precies wat nu nodig is en een vlucht moet krijgen. Van idee naar praktijk. Nu en in de toekomst.

tom%20van%20de%20beek_edited_edited.png

Tom van de Beek 
Secretaris

Tom (1977) is duurzaam ondernemer en zet zich als 'ecopreneur' al vele jaren in om mensen te inspireren en hen praktische tools te bieden een bijdrage te leveren aan een nieuwe wereld, op zowel ecologisch, economisch, als sociaal-maatschappelijk gebied. Met zijn organisatie The Tipping Point bedenkt hij projecten en start-ups die verrassend en vernieuwend zijn, duurzame thema's op de kaart zetten en mensen in beweging te krijgen. Daarnaast hebben deze start-ups ook daadwerkelijk impact en helpen ze mee een maatschappelijk en/of ecologisch vraagstuk op te lossen.

Comite van aanbeveling

Onze Comité van Aanbeveling (CvA) bestaat uit mensen die Stichting Regeneration een warm hart toedragen en bereid zijn op persoonlijke of professionele titel extra gewicht te geven aan onze uitstraling. In sommige gevallen maakt het bestuur gebruik van ervaring en expertise door advies te vragen. Sommige CvA-leden dragen de doelstellingen van de stichting uit naar hun achterban. Op dit moment zijn we de CvA aan het samenstellen.

Wibe Veenbaas_edited.png

Wibe Veenbaas
Oprichter Phoenix Opleidingen 

'Wij mensen behoren de aarde toe (Chief Seattle). Wij kunnen ons eigen pad niet dienen, wanneer we niet ook de aarde dienen. Dat brengt leiderschap die de grondtonen van het leven zelf meeneemt.'

ad verbrugge_edited.png

Ad Verbrugge

Filosoof – schrijver – spreker – raadsman

'Het is van levensbelang om ons te bezinnen op de manier waarop de moderne mens zich verhoudt tot zichzelf en de wereld om hem heen. Het gaat daarbij niet alleen om de (her-)ontdekking van meer duurzame technieken en praktijken in onze omgang met de natuur, maar minstens zozeer ook om een rijkere ervaring van ons bestaan in verhouding tot de natuur en de gehele kosmos. Juist in een tijd van virtualisering en alomtegenwoordige computers dienen we – als aardlingen onder de ontzaglijke hemel – ernst te maken met andere dimensies in ons leven dan alleen die van consumptie en rekenende rationaliteit, zodat we een zeker tegenwicht kunnen bieden tegen de eenzijdige dominantie van het technisch-economisch bestel. Stichting Regeneration ondersteunt het denken en handelen dat zich hiermee bezig houdt en dat steun ik van harte...'

Doneer

Doneer

Donaties staan aan de wieg van onze stichting. Dank zij u kunnen wij ons werk voor de regeneratieve landbouw uitvoeren. 

 

Rekeningnummer NL02 TRIO 0197 9383 96

Ten name van The Tipping Point

Onder vermelding van Bijdrage Stichting Regeneration

Omdat Stichting The Tipping Point een ANBI status heeft, is uw donatie financieel aftrekbaar. Voor meer informatie hierover zie de website van de belastingdienst

Financieren

Het kan ook zijn dat u in plaats van of naast een donatie, geïnteresseerd bent in het verstrekken van een financiering aan MijnStadstuin. Voor mogelijkheden hiertoe kunt ons een email sturen.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RISN)

Fiscaal nummer: 8586.79.267

Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 71346422

Oprichtingsdatum: 4 april 2018

Het bestuur is onbezoldigd.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat Regeneratieve Landbouw een evoluerend concept is, staan we open voor nieuwe innovaties en de herontdekkingen van oude landbouwprincipes.

 

Ook gaan we graag in gesprek over vernieuwde definities, principes en uitgangspunten zodat we samen klimaatverandering tegen kunnen gaan en de planeet regeneratief kunnen maken. 

Contact

Contact-formulier

Bedankt! Bericht verzonden.

Adres

Stichting Regeneration
Nico Broekhuysenweg 22
1067 HT Amsterdam

E-mail

Telefoon

06 28 51 06 45

bottom of page